an image

» Disclaimer en Copyright © 2024 »


Alle Rechten voorbehouden.
Niets uit deze website mag worden veelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie√ęn, opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Karpatenevents. Elk gebruik van dit materiaal ten behoeve van reclame en of activiteiten van gelijke strekking is expliciet verboden en zal juridisch worden vervolgd. Karpatenevents wil een ieder verzoeken om dergelijke activiteiten of een verdenking hiervan te melden.

Restricted rights.
Except for agreed Internet operational purposes, no part of this website may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, recording, or otherwise, without prior permission of Karpatenevents on behalf of the copyright holders. Any use of this material to target advertising or similar activities is explicitly forbidden and will be prosecuted. Karpatenevents requests to be notified of any such activities or suspicions thereof.

Roemenië websites:

Contactgegevens:

Karpaten Events
Daalhemerweg 94
6301 BL Valkenburg a/d Geul

T: 043 - 609 01 70
F: 043 - 609 01 39

info@karpatenevents.nl